JANA COUFALOVÁ

CERTIFIKOVANÁ FYZIOTERAPEUTKA

Absolventka Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a Lékařské fakulty Ostravské univerzity, obor fyzioterapie. Od roku 2011 osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 

Pravidelné doškolování a kurzy, například diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému, léčba idiopatické skoliózy (aktivní segmentální centrace), hluboký stabilizační systém v klinických souvislostech, dynamická neuromuskulární stabilizace podle prof. Koláře, Medical Taping Concept, míčková facilitace a další. Pravidelná účast na odborných konferencích.

Profesní zkušenosti Lázně Trenčianské Teplice, Urogynekologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, Poliklinika Viniční Brno, Poliklinika Valašské Klobouky.

poradenské pracoviště KINETFYZ                                               kvalifikované služby a přátelské prostředí