JANA COUFALOVÁ

CERTIFIKOVANÁ FYZIOTERAPEUTKA

Absolventka Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a Lékařské fakulty Ostravské univerzity, obor fyzioterapie. Od roku 2011 osvědčení pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 

Pravidelné doškolování a kurzy, účast na odborných konferencích. Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému, léčba idiopatické skoliózy (aktivní segmentální centrace), hluboký stabilizační systém v klinických souvislostech, dynamická neuromuskulární stabilizace podle profesora Koláře, Medical Taping Concept, míčková facilitace a další.

Předchozí profesní zkušenosti: Lázně Trenčianské Teplice, Urogynekologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, Poliklinika Viniční Brno, Poliklinika Valašské Klobouky.

poradenské pracoviště Kinet FYZIO - TERAPIE                                      kvalifikované služby a přátelské prostředí