Safety Data Sheets

V souladu s ustanovením čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 je stanovena povinnost pro odpovědné osoby a distributory notifikovat přípravky, které jsou uváděny na trh Evropské unie.


Naše výroba a produkty jsou řádně notifikované:

[SAAS II] Request to application Cosmetic Products Notification Portal (https://webgate.ec.europa.eu/cpnp/) on organisation Kinetfyz was granted.


Produkt IONT k datu 11/11/2017.

Produkty UNIVERSAL a ARGENA k datu 11/4/2018 (obsahují nanočástice).


CPNP - contact person:

Mr. Miroslav Coufal have been designated as a "contact person" by Kinetfyz (kinetfyz@email.cz) in the Cosmetic Products Notification Portal.