JANA COUFALOVÁ

CERTIFIKOVANÁ FYZIOTERAPEUTKA

Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity, odbor fyzioterapia. Od roku 2011 osvedčenie na výkon zdravotníckeho povolania bez odborného dohľadu.

Pravidelné doškoľovanie a kurzy, účasť na odborných konferenciách. Diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového systému, liečba idiopatickej skoliózy (aktívny segmentální centrácia), hlboký stabilizačný systém v klinických súvislostiach, dynamická neuromuskulárne stabilizácie podľa profesora Koláře, Medical Taping Concept, míčková facilitácia a ďalšie.

Predchádzajúce profesijné skúsenosti: Kúpele Trenčianske Teplice, Urogynekologická klinika Fakultnej nemocnice Ostrava-Poruba, Poliklinika Viniční Brno, Poliklinika Valašské Klobouky.

poradenské pracovisko Kinet FYZIO - TERAPIE                              kvalifikované služby a priateľské prostredie