JANA COUFALOVÁ

CERTIFIKOVANÁ FYZIOTERAPEUTKA

Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity, odbor fyzioterapia. Od roku 2011 osvedčenie na výkon zdravotníckeho povolania bez odborného dohľadu.


Pravidelné doškoľovanie a kurzy, napríklad diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového systému, liečba idiopatickej skoliózy (aktívny segmentální centrácia), hlboký stabilizačný systém v klinických súvislostiach, dynamická neuromuskulárne stabilizácie podľa prof. Koláře, Medical Taping Concept, míčková facilitácia a ďalšie. Pravidelná účasť na odborných konferenciách.


Profesijné skúsenosti Kúpele Trenčianske Teplice, Urogynekologická klinika Fakultnej nemocnice Ostrava-Poruba, Poliklinika Viniční Brno, Poliklinika Valašské Klobouky.

poradenské pracovisko KINETFYZ                               kvalifikované služby a priateľské prostredie